Działania reklamowe mogą opierać się o różnorodne formy przekazu informacji. Po pierwsze możemy korzystać z odmiennych środków przekazu. Może to być reklama telewizyjna albo internetowa. Możliwe jest również korzystanie z reklam prasowych, czy informacji plakatowych oraz ulotek. Wszelkie zabiegi reklamowe w mniejszym lub większym stopniu oddziałują na rynek gospodarczy. W zależności od wybranej formy, nasza reklama może być statyczna lub dynamiczna. Statyczne reklamy maja charakter wyłącznie informacyjny. Są to wszelkie dane zawarte w czasopismach i prasie codziennej. Reklama statyczna to także ulotki oraz plakaty, jakie spotykamy na ulicach miast. Odmienną formą reklamy jest reklama dynamiczna. Jej głównym założeniem jest ruch. Poprzez odpowiedni dobór ruchów oraz dodatkowych efektów wpływają na światopogląd społeczeństwa. Reklamy dynamiczne są reklamami telewizyjnymi oraz internetowymi. Takie filmiki maja zdecydowanie większe szanse przebicia, aniżeli podstawowe formy reklamowe. Odpowiedni dobór bohaterów oraz tła reklamy może równie dobrze wpływać na młodych, jak i starszych klientów danego produktu.